Vision 2025:

Läkemedel i miljön är inte längre ett problem

Regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige och läkemedelsindustriföreningen bjöd den 7 februari 2018 in till en heldag på temat läkemedel och miljö och visionen att lösa problemen till år 2025. Seminariet var indelat i tre block: tillverkning, läkemedelsanvändning och rening.
Nedan finner du program och presentationer från detta seminarium.
Program

Presentationer

Introduktion - Bengt Mattson, sakkunnig Policy, LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Undergörare eller hormonstörare? -Therese Olsen Miljöchef Akademiskasjukhuset/Miljöstrateg Region Uppsala
Läkemedel i miljön - hur löser vi problemen?- Maria Gardfjell, 1e vice ordf KS, kommunalråd (MP)

Tillverkning

Perspektivmyndighet – Kia Salin, miljöstrateg, Läkemedelsverket
Perspektivläkemedelsindustri – Bengt Mattson, sakkunnig Policy, LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Perspektivfabrik – Denise Karlgrim, miljöansvarig, Pfizerproduktionsanläggning Strängnäs

Läkemedelsanvändning

Miljöhänsyn vid pris- och subventionsbeslut - Douglas Lundin,chefsekonom, TLV
Läkemedel & miljö i ett landstingsperspektiv - Thomas Lindqvist,Läkemedelskommittén Uppsala
Varför Hållbara läkemedel? - Margareta Bergh,Upphandlingsmyndigheten

Rening

Perspektiv avloppsbranschen – Anders Finnsson, Svenskt vatten
Perspektiv punktkällan – Sofia Svebrant, projektledare,reningsprojektet Akademiska sjukhuset
Perspektiv miljöeffekter av läkemedel – Jerker Fick, docent, UmeåUniversitet


Login