Sjukvårdsregion Mellansverige

Regionerna i Mellansverige samarbetar för att erbjuda alla invånare en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet och på så sätt bidra till en god hälsa. Genom att samarbeta kan regionerna också använda sina resurser på ett bättre och mer effektivt sätt.

Regionerna har slutit ett avtal om att samverka inom sjukvårdsregionen. Avtalet är beslutat av Samverkansnämnden som leder arbetet.
Avtal om samverkan i Sjukvårdsregion Mellansverige

Regionerna samverkar kring fyra fokusområden; verksamhet och utveckling, kunskapsstyrning, utbildning och kompetensförsörjning samt digitalisering och e-hälsa.


Sjukvårdsregion Mellansverige är en av Sveriges sex sjukvårdsregioner, och består av sju regioner: Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

 • 2023-06-21 13:21
  Protokoll från Samverkansnämnden
  info
 • 2023-01-15 11:27
  Mötesplan
  info
 • 2023-01-01 09:39
  Möten i Samverkansnämndens arbetsutskott
  info
 • 2022-10-25 12:40
  Nästa möte i Samverkansnämnden
  info
Logga in