Verksamhetschefsgrupp för onkologi

Verksamhetschefsgruppen för onkologi ska stärka det operativa samarbetet inom sjukvården i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Gruppen arbetar för att optimera patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupper för att erbjuda invånarna i sjukvårdsregionen tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Gruppen ska också bidra till en god hälsa och till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.
  
Uppdragsbeskrivning för verksamhetschefsgrupper

Representanter

Helena Granstam Björneklett och Henrik Lindman, Region Västmanland ordförande
Kajsa Bergentz, Region Örebro län
Åke Berglund, Region Dalarna
Johanna Ågren, Region Gävleborg
Carina Larsson, Region Sörmland
Honar Cherif, Region Uppsala
Marinette Moberg, Region Värmland


Länkar
Sjukvårdsregionalt programområde cancersjukdomar (RCC)

Login