Sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska

I varje sjukvårdsregion finns en sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare och sjuksköterska (RDAL och RDAS) som har till huvuduppgift att ge stöd till sjukvårdsregionens donationsverksamhet.

Uppdrag
Sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare och sjuksköterska ska:
• Medverka vid fortbildning om organ- och vävnadsdonation till exempel EDHEP-kurser, ADD-kurser, arrangera regiondagar, utbildningsdagar, regional ST-läkarutbildning med mera.
• Rådgivande och stödjande funktion för lokala DAL och DAS.
• Erbjuda medverkan i lokala utbildningsinsatser vid sjukvårdsregionens sjukhus.
• Rådgivande och stödjande funktion för organ- och vävnadsdonationsverksamheter.
• Regional uppföljning av donationsverksamheten; organ- och vävnadsdonation.
• Samverka med vävnadsinrättningar, transplantationskirurgiska kliniker samt transplantationskoordinatorer (OFO-Mellansverige)
• Stödja vårdgivarna inom sjukvårdsregionen.

Uppdragsbeskrivning sjukvårdsregionalt donationsansvariga

Kontaktperson
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdvcmFuLm1vc3NiZXJnQHJlZ2lvbmdhdmxlYm9yZy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5Hw7ZyYW4gTW9zc2Jlcmc8L2E+, sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNhcm9saW5lLm9sb2Zzc29uQHJlZ2lvbmdhdmxlYm9yZy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5DYXJvbGluZSBPbG9mc3NvbjwvYT4=, sjukvårdsregionalt donationsansvarig sjuksköterska

Länkar
Socialstyrelsen- Donationscentrum
Login