Stöddokument inom kunskapsstyrning

Nedan finner du stöddokument, mallar och rutiner för kunskapsstyrningsarbetet inom Sjukvårdsregion Mellansverige. Vid frågor kontakta sjukvårdsregionens Kunskapsstyrningsgrupp.

Patient- och närståendeföreträdare
Mall för överenskommelse med patient- och närståendeföresträdare (docx)
Rese- och timrapporteringsunderlag för arbete i arbetsgrupp inom RPO/NPO (docx)

Digitala seminarier inom NPO
Rutin för digitala seminarier via Zoom inom NPO (docx)

Mallar och material
Till mall för verksamhetsberättelse & aktivitetsplan för sjukvårdsregional arbetsgrupp

NPO=Nationellt programområde

Mer information

Login