Sjukvårdsregionalt programområde barns och ungdomars hälsa

Det sjukvårdsregionala programområdet barns- och ungdomars hälsa ska vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning. Målet är att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Programområdets ansvar berör de flesta andra programområden. Strategin är därför att samarbeta brett och prioritera egna insatser som är specifika för barn och ungdomar, samt att ständigt bevaka barnperspektivet.

Det sjukvårdsregionala programområdet ska bland annat granska och analysera nya nationella kunskapsunderlag och kvalitetsdata. Om det finns oönskade variationer inom sjukvårdsregionen ska programområdet ge förslag på förbättringsåtgärder. Gruppen är också ett stöd för det nationella programområdet och ett forum för erfarenhetsutbyte. Om det finns behov kan programområdet bilda särskilda arbetsgrupper.

Det sjukvårdsregionala programområdet ska ha minst en ledamot från varje region och bestå av relevanta kompetenser från vårdkedjan. Läs mer i uppdragsbeskrivningen.

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala programområden

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRpYW5hLmJvcm5zdGVpbkByZWdpb25zb3JtbGFuZC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5EaWFuYSBCb3Juc3RlaW4gV2VsZmY8L2E+, Region Sörmland, ordförande
Peter Erensjö, Region Dalarna
Anna Styf, Region Gävleborg
Klas Ekström, Region Uppsala
Erik Norman, Region Uppsala
Elisabet Gustafson, Region Uppsala
Monica Mäki Karlstrand, Region Uppsala
Ylva Thernström Blomqvist, Region Uppsala
Karin Johanson, Region Uppsala
Johanna Nyman, Region Värmland
Helena Löfwenhamn, Region Värmland
Åsa Hedblom, Region Västmanland
Emmelie Landström, Region Västmanland
Eva-Lotta Steen, Region Västmanland
Annelie Lyttbacka, Region Örebro län
Sofia Arwehed, NPO representant
Marina Lundquist, Örebro kommun
Gabriell Billing, Nyköping kommun
Åza Thellström, Strängnäs kommun
Vakant, Kommunrepresentant från socialtjänst

Kontaktperson kunskapsstyrningsgruppen

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkVtaWxpYS5OaWtsYXNzb25AcmVnaW9udmFybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+RW1pbGlhIE5pa2xhc3NvbjwvYT4=, samordnare för kunskapsstyrning

Länkar

Login