Regionalt cancercentrum Mellansverige

Regionalt cancercentrum Mellansverige (RCC) är en kunskaps- och utvecklingsorganisation som tillsammans med de sju regionerna och patientföreträdare samordnar, utvecklar och kvalitetssäkrar cancervården.

RCC har ett brett uppdrag från tidig upptäckt av cancer och genom hela vårdprocessen, inklusive cancerrehabilitering, forskning och palliativ vård. RCC arbetar i olika projekt, med nationella riktlinjer, kvalitetsregister, vårdprogram, Standardiserade vårdförlopp och Min vårdplan – Kunskapsstöd för vården.

Målen är bland annat att förbättra behandling och omhändertagande av patienter med cancer, samt att öka patientinflytandet i cancersjukvården, där utgångspunkten är patientens och de närståendes behov.

RCC Mellansverige rapporterar till en styrgrupp som består av representanter från alla regioner i sjukvårdsregionen samt två representanter från medicinska fakulteter för att främja samarbetet mellan forskning och verksamhet. Verksamhetschefen vid RCC är föredragande i styrgruppen.

Styrgruppen för RCC är även sjukvårdsregionalt programområde (RPO) för cancersjukdomar.
Styrgrupp för RCC Mellansverige
Regionalt cancercentrum Mellansverige

Kontaktpersoner

Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC
Gustav Ekbäck, ordförande styrgrupp RCC

Login