Verksamhet och utveckling

Regionerna samverkar för att stärka det operativa samarbetet inom sjukvårdsregionen och för att stödja klinisk och patientnära forskning inom hälso- och sjukvården.

Regionerna samverkar även i arbetsprocesserna för nationell högspecialiserad vård och sjukvårdsregional koncentration.

Samverkansnämnden fastställer årligen en sjukvårdsregional prislista vilken, enligt Riksavtalet för utomlänsvård, ska tas fram i en överenskommelse mellan vårdregionen och samverkande regioner inom sjukvårdsregionen.  Prislistan används när en region ska ersättas, då en patient har vårdats utanför sin egen region, och då annat avtal saknas.

Sjukvårdsregional prislista

Logga in