Arbetsgrupper

Till det Regionala vårdkompetensrådet kopplas arbetsgrupper som jobbar med aktiviteter i den årliga aktivitetsplanen.


Aktuella arbetsgrupper 2022–2023

Uppdrag: Inventera och utveckla handledarutbildning för VFU både inom hälso- och sjukvården och tandvården.
Sammankallande: Matts Olovsson, Uppsala Universitet
Till fullständigt uppdragsdirektiv

Uppdrag: Utred behovet av introduktionsfas/etableringsfas för att stärka den kliniska kompetensen.
Sammankallande: vakant

Uppdrag: Kartlägga befintliga modeller för att stärka karriär-/kompetensvägar i klinisk vård.
Sammankallande: Eva Lindqvist Österberg, Region Värmland
Till fullständigt uppdragsdirektiv

Uppdrag: Inventera behov av utbildningar för den primärkommunala hälso- och sjukvårdssektorn.
Sammankallande: Sahra Strandberg, Örebro kommun
Till fullständigt uppdragsdirektiv

Uppdrag: Undersöka behovet av utbildning i intermediärvård för sjuksköterskor.
Sammankallande: Maria Thor, Region Örebro län
Till fullständigt uppdragsdirektiv

Uppdrag: Kartlägga befintliga typer av anställningar och ekonomiska modeller för förenade anställningar och andra typer av kombinationstjänster /samarbetsmodeller i kommuner och regioner.
Sammankallande: Pia Linde, Region Örebro län
Till fullständigt uppdragsdirektiv

Uppdrag: Samverkan specialistsjuksköterskeutbildning

Login