Utbildning och kompetensförsörjning

Regionerna samverkar kring utbildning och kompetensutveckling i syfte att underlätta och stödja regionernas arbete med kompetensförsörjning samt för att påverka sjukvårdsregionens lärosäten när det gäller vårdutbildningarnas utformning, dimensionering och innehåll. Samverkan omfattar även gemensamma arbetsgivarfrågor.

Login