Regiondirektörsgrupp

Regiondirektörsgruppen ansvarar för regionövergripande samverkan och dess struktur, samt stödjer ledningsgruppen i att skapa förutsättningar för att sjukvårdsregionens ambitioner och överenskommelser implementeras i respektive region.

Gruppen fastställer uppdragen för ledningsgruppen, ekonomidirektörsgruppen och HR-direktörsgruppen, samt utser ordförande och vice ordförande i dessa grupper.
Ordförande i regiondirektörsgruppen arbetsleder den administrativa chefen för samverkansnämndens kansli och deltar i möten med samverkansnämndens arbetsutskott. Regiondirektörsgruppen deltar vid samverkansnämndens möten.

Representanter

Göran Angergård, Region Gävleborg, ordförande
Anna Thörn, Region Dalarna
Johan von Knorring, Region Uppsala
Magnus K Johansson, Region Sörmland
Maria Linder, Region Västmanland
Peter Bäckstrand, Region Värmland
Rickard Simonsson, Region Örebro län

Logga in