Avtal om samverkan i Sjukvårdsregion Mellansverige

Det övergripande målet för samverkan är att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Genom samverkan vill regionerna även bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.

Det finns ett avtal som reglerar formerna för samverkan inom sjukvårdsregionen, bland annat ekonomiska förutsättningar när patienter vårdas på sjukhus utanför den egna regionen. Det ger också möjlighet till att utveckla regionala lösningar inom specialområden.

Sammanfattning av avtalets innehåll

- Parterna ska gemensamt värna och utveckla universitetssjukhusen och andra enheter inom Sjukvårdsregion Mellansverige som utgör centrum för regionvård, forskning, utveckling och utbildning.
- Utveckling av kompetenscentrum i Sjukvårdsregion Mellansverige ska möjliggöras, vilket bland annat kan innebära en ökad patientrörlighet inom sjukvårdsregionen.
- Parterna ska gemensamt värna och utveckla kompetensen i varje region för att kunna erbjuda sjukvårdsregionens invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor.
- Samverkan kan förstärkas genom nya samverkansområden och nya gemensamma verksamheter.

Avtalet gäller från den 1 januari 2021 och tills vidare.

Kontaktperson:
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==, Samverkansnämndens kansli

Länk till samverkansavtalet
Samverkansavtal och bilagor

Login