Verksamhetschefsgrupp för rehabiliteringsmedicin

Verksamhetschefsgruppen för rehabiliteringsmedicin ska stärka det operativa samarbetet inom sjukvården i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Gruppen arbetar för att optimera patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupper för att erbjuda invånarna i sjukvårdsregionen tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Gruppen ska också bidra till en god hälsa och till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.
  
Uppdragsbeskrivning för verksamhetschefsgrupper

Representanter

Niklas Gille, Region Gävleborg
Lotta Jansson, Region Dalarna
Rose-Marie Hedlund, Region Sörmland
Daniel Öhman Mägi, Region Uppsala
Marita Toreheim Kase, Region Värmland
Kristina Holmberg, Region Västmanland
Mona Jakobsson, Region Örebro län

Länkar
Sjukvårdsregionalt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Login