Verksamhetschefsgrupp för kardiologi

Verksamhetschefsgruppen för kardiologi ska stärka det operativa samarbetet inom sjukvården i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Gruppen arbetar för att optimera patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupper för att erbjuda invånarna i sjukvårdsregionen tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Gruppen ska också bidra till en god hälsa och till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.
  
Uppdragsbeskrivning för verksamhetschefsgrupper

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVtaWwuaGFnc3Ryb21AdWNyLnV1LnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkVtaWwgSGFnc3Ryw7ZtPC9hPg==, Region Uppsala, ordförande
Kristina Hambraeus, Region Dalarna
Anders Lundberg, Region Gävleborg
Kerstin Kannius, Therese Lundin och Karin Marminge, Region Sörmland
Maria Ädling och Anna Allared, Region Värmland
Charlotta Hammar, Region Västmanland
Jonas Ulin, Region Örebro län

Länkar
Sjukvårdsregionalt programområde hjärt- och kärlsjukdomar

Login