Verksamhetschefsgrupp för radiologi

Verksamhetschefsgruppen för radiologi ska stärka det operativa samarbetet inom sjukvården i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Gruppen arbetar för att optimera patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupper för att erbjuda invånarna i sjukvårdsregionen tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Gruppen ska också bidra till en god hälsa och till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.
  
Uppdragsbeskrivning för verksamhetschefsgrupper

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnVscmlrYS5mb2xkZXZpQHJlZ2lvbnZhc3RtYW5sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPlVscmlrYSBGb2xkZXZpPC9hPg==, Region Västmanland, ordförande
Ylva Hammarström Larsson, Region Dalarna
Viktor Leander, Region Gävleborg
Marie Denander (TF) och Anders Wennerberg, Region Sörmland
Per Eckerbom, Region Uppsala
Charlotte Johansson, Region Värmland
Jonas Ulin, Region Örebro län

Länkar
Sjukvårdsregionalt programområde medicinsk diagnostik

Logga in