Sjukvårdsregional samverkansgrupp för medicinsk teknik

Den sjukvårdsregionala samverkansgruppen för medicinsk teknik utgör en länk mellan den nationella och den lokala nivån inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning, i syfte att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Gruppen håller på att utvecklas.

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregional samverkansgrupp för medicinsk teknik (PDF, nytt fönster)

Representanter

Ulrica Fjärstedt (MTP-rådet), Region Uppsala, ordförande
Stina Hellstrandh, Region Örebro län
Henrik Mansfeld, Region Västmanland
Magnus Dahl, Region Gävleborg
Henrik Roos, Region Sörmland
Mikael Fredholm, Region Värmland
Heiko Sharf, Region Dalarna
Torbjörn Johansson (beredningsgrupp), Region Uppsala
Stina Hellstrandh (beredningsgrupp), Region Örebro län

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Nationell samverkansgrupp för medicinteknik
Regionernas samverkansmodell för medicinteknik

Dokument

Login