Verksamhetschefsgrupp för anestesi, operation och intensivvård

Verksamhetschefsgruppen för anestesi, operation och intensivvård ska stärka det operativa samarbetet inom sjukvården i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Gruppen arbetar för att optimera patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupper för att erbjuda invånarna i sjukvårdsregionen tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Gruppen ska också bidra till en god hälsa och till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.
  
Uppdragsbeskrivning för verksamhetschefsgrupper

Representanter

Torbjörn Roos, Region Dalarna, ordförande
Håkan Scheer, Region Västmanland
Jesper Sperber och Malin Tegerup, Region Sörmland
Johnny Hillgren, Region Gävleborg
Karl Silvhamn, Region Värmland
Marie Foconi, Region Uppsala
Peter Asplund, Region Örebro län

Länkar
Sjukvårdsregionalt programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Login