Enhet för Health Technology Assessment

HTA står för Health Technology Assessment. HTA-enheten genomför systematiska sammanställningar av kunskapsunderlag utifrån aktuella frågeställningar inom sjukvårdsregionen. Enheten leds av ett sjukvårdsregionalt HTA-råd.

I HTA-rådet ingår en representant från respektive region inom sjukvårdsregionen och två representanter från HTA-enheten CAMTÖ (Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder  i Region Örebro län).

Medlemmarna i HTA-rådet ansvarar för att fånga upp aktuella områden där behov av systematisk kunskapssammanställning finns och att prioritera bland dessa. För att kunna genomföra kunskapssammanställningar ansvarar HTA-rådets medlemmar för att inom respektive region vid behov rekrytera medarbetare med specialkunskap inom specifika områden. På så sätt kan nya aktiviteter och kunskapsunderlag skapas.

Health Technology Assessment är ett globalt använt begrepp för utvärdering av metoder, vård- och teknikrelaterade processer, procedurer och tillämpningar inom hälso- och sjukvården med syfte att säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet.

Sjukvårdsregional samverkansgrupp Health Technology Assessment

Kontaktperson
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxvdWlzZS5vbHNzb25AcmVnaW9ub3JlYnJvbGFuLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkxvdWlzZSBPbHNzb248L2E+, Enhetschef CAMTÖ

Länkar
HTA-enheten camtö

Login