Upphandlingsgrupp

Upphandlingsgruppens huvuduppgift är att inom upphandlingsområdet utveckla samverkan mellan sjukvårdsregionens regioner, samt öka upphandlingskompetensen och synliggöra den samverkan som sker.

Gruppen ska vara ett samverkansorgan för regionernas upphandlingsenheter och ett nätverk för informationsutbyte, samt analysera möjligheterna att samverka vid upphandlingar. Även andra former av samverkan diskuteras, till exempel kring rekrytering, kompetensförsörjning, gemensamma utbildningar, samt organisations- och verksamhetsutveckling. Uppföljning ska göras för alla upphandlingar där samverkan har skett genom utvärdering av kvalitet, funktion och ekonomi.

Den sjukvårdsregionala upphandlingsgruppen ska bidra till:

  • Ett mer effektivt upphandlingsarbete inom Sjukvårdsregion Mellansverige.
  • Att fler upphandlingar sker gemensamt inom sjukvårdsregionen.
  • Till kostnadsbesparingar genom fler gemensamma upphandlingar.
  • Bidra till ökad upphandlingskompetens inom sjukvårdsregionen.

Representanter

Markus Liljenroth, Region Örebro län, ordförande
Johan Welander, Region Gävleborg, vice ordförande
Ann-Sofie Lillberg, Region Sörmland
Mathias Snickar, Region Dalarna
Pia-Britt Hildebrand, Region Värmland
Ronnie Svensson, Region Västmanland
Jonas Arvidsson, Region Uppsala

Login