Samverkan gör forskningen ännu bättre

Via denna webbsida kan du läsa om några av de forskningsprojekt som pågår inom Sjukvårdsregion Mellansverige. Genom samverkan i sjukvårdsregionen blir forskningen ännu bättre och till tydlig nytta för patienter och medborgare.

Forskning i samverkan

Medel för att stärka klinisk forskning

Det sjukvårdsregionala forskningsrådets verksamhet bygger på samarbete kring patientnära och klinisk forskning som bedrivs i regionerna Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. Varje år utlyser forskningsrådet forskningsmedel som syftar till att stärka forskningen inom sjukvårdsregionen.

Forskningsmedlen ska bidra till:
• en forskning av hög kvalitet och med relevans för sjukvårdsregionens hälso- och sjukvård
• att öka kunskapen inom kliniskt angelägna områden
• att öka forskningssamverkan inom kliniskt angelägna områden.

Om du har frågor om det sjukvårdsregionala forskningssamarbetet, kontakta:
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJlZ2lvbmFsYWZvcnNrbmluZ3NyYWRldEByZWdpb25nYXZsZWJvcmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+cmVnaW9uYWxhZm9yc2tuaW5nc3JhZGV0QHJlZ2lvbmdhdmxlYm9yZy5zZTwvYT4=

Webbsidan uppdaterad 20231208

Login