Sökkriterier

Du som huvudsökande ska

Vara disputerad eller ha påbörjat din forskarutbildning. Du ska själv kunna driva ditt projekt.

Ha en tillsvidareanställning vid en region inom Sjukvårdsregionen eller ha avtalsbaserat samarbete d.v.s. en privat vårdgivare som tillhandahåller sjukvårdsbesök hos läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal och får för dessa tjänster ta ut patientavgifter, som är avtalade med något av sjukvårdsregionens sju regioners hälso- och sjukvårdsverksamheter som i båda fallen omfattar minst 50 %. Sökande som har förenad anställning i något av de ingående regionerna såväl som vid ett lärosäte inom Sjukvårdsregionen kan erhålla medel, förutsatt att samtliga ovanstående kriterier är uppfyllda.

Vid fortsättningsansökan för projektmedel ha lämnat en redovisning enligt ”Anvisningar inför ansökan 2023”

Dina medsökande ska

Ha en tillsvidareanställning vid en region inom Sjukvårdsregionen eller ha avtalsbaserat samarbete d.v.s. en privat vårdgivare som tillhandahåller sjukvårdsbesök hos läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal och får för dessa tjänster ta ut patientavgifter, som är avtalade med något av Sjukvårdsregionens sju regioners hälso- och sjukvårdsverksamheter som i båda fallen omfattar minst 30%. Medsökande som har förenad anställning i något av de ingående regionerna såväl som vid ett lärosäte inom Sjukvårdsregionen kan erhålla medel, förutsatt att samtliga kriterier för medsökande är uppfyllda.

Samarbeta i sådan grad att det motiverar medförfattarskap.

Ditt projekt ska

- Avse klinisk forskning som kräver hälso-och sjukvårdens resurser och strukturer och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.
- Bedrivas i samarbete mellan minst två av Sjukvårdsregionens ingående regioner där graden av samverkan är sådan att det motiverar medförfattarskap.
- Ha medverkan av senior forskare (motsvarande docentkompetens).

Samtliga sökkriterier ska vara uppfyllda.

Login