Ekonomichefsgrupp Hälso- och sjukvård

Ekonomicheferna har till uppdrag att samordna de ekonomifrågor som ska vara gemensamma och som blir aktuella i de uppdrag som ekonomidirektörsgruppen beslutar om.

Detta innebär att:
• Bereda och ge förslag på ekonomimodell vid framtagande av nytt vårdavtal.
• Löpande bevaka ekonomimodellens effektivitet och konsekvenser, samt att vid behov informera berörda parter.
• Följa upp ekonomi och produktion i vårdavtalet och säkerställa informationsspridning internt inom respektive region, eskalera vid behov.
• Bereda förändringar av den sjukvårdsregionala prislistan.
• Samverka kring avgifter inklusive regelverk vid köpt/såld vård.
• Bereda budget för sjukvårdsregionens gemensamma verksamheter.
• Verka för kunskapsutbyte, erfarenheter och transparens inom ekonomi/produktion.

Uppdragsbeskrivning Ekonomichefsgrupp Hälso- och sjukvård (PDF, öppnas i nytt fönster)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqb3JuLmxhcnNzb25AcmVnaW9udXBwc2FsYS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5CasO2cm4gTGFyc3NvbjwvYT4=, Region Uppsala, ordförande
Ove Stenberg, Region Dalarna
Erik Lundgren, Region Gävleborg
Malin Printz, Region Sörmland
Ylva Opard, Region Uppsala
Britt-Marie Tidemand, Region Värmland
Roger Ärleskog, Region Västmanland
Peter Hansson, Region Örebro län

Logga in