Ekonomichefsgrupp Hälso- och sjukvård

Ekonomicheferna har till uppdrag att samordna de ekonomifrågor som ska vara gemensamma och som blir aktuella i de uppdrag som ekonomidirektörsgruppen beslutar om.

Detta innebär att:
• Bereda och ge förslag på ekonomimodell vid framtagande av nytt vårdavtal.
• Löpande bevaka ekonomimodellens effektivitet och konsekvenser, samt att vid behov informera berörda parter.
• Följa upp ekonomi och produktion i vårdavtalet och säkerställa informationsspridning internt inom respektive region, eskalera vid behov.
• Bereda förändringar av den sjukvårdsregionala prislistan.
• Samverka kring avgifter inklusive regelverk vid köpt/såld vård.
• Bereda budget för sjukvårdsregionens gemensamma verksamheter.
• Verka för kunskapsutbyte, erfarenheter och transparens inom ekonomi/produktion.

Uppdragsbeskrivning Ekonomichefsgrupp Hälso- och sjukvård (PDF, öppnas i nytt fönster)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqb3JuLmxhcnNzb25AcmVnaW9udXBwc2FsYS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5CasO2cm4gTGFyc3NvbjwvYT4=, Region Uppsala, ordförande
Ove Stenberg, Region Dalarna
Erik Lundgren, Region Gävleborg
Malin Printz, Region Sörmland
Ylva Opard, Region Uppsala
Charlotta Torheim, Region Värmland
Roger Ärleskog, Region Västmanland
Peter Hansson, Region Örebro län

Login