Samverkan kring ambulanshelikoptertransporter

Regionerna inom Mellansverige har, som en del av samverkansavtalet, tecknat ett samarbetsavtal om ambulanshelikopterverksamhet.

Syftet är att säkra en hög kvalitet på prehospitalt omhändertagande och beredskap i alla regioner. Målet är att utnyttja existerande ambulanshelikopterresurser optimalt, utan att hindras av regiongränser.

Avtal om gränslös utkallning av ambulanshelikopter finns på sidan Avtal och bilagor.

Representanter

Per Bondegård, Region Uppsala, sammankallande
Tomas Riman, Region Dalarna
Jessica Rosén, Region Gävleborg
Walentin Lindholm, Region Gävleborg
Mattias Godlund, Region Sörmland
Fredrik Helliksson, Region Värmland
Anders Sandvik, Region Västmanland
Peter Asplund, Region Örebro län

Login