Verksamhetsplan 2021−2024

Det övergripande målet för samverkan är att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Genom samverkan vill regionerna även bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.

Samverkan inom sjukvårdsregionen regleras genom ett samverkansavtal.

Samverkansnämnden i Sjukvårdsregion Mellansverige ska enligt samverkansavtalet fastställa en årlig verksamhetsplan och till denna koppla en aktivitetsplan. Väl förankrade och genomförda aktiviteter är framgångsfaktorer för det sjukvårdsregionala samarbetet.

Verksamhetsplan och aktivitetsplan

Login