Sjukvårdsregionalt programområde psykisk hälsa

Det sjukvårdsregionala programområdet psykisk hälsa ska vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning. Målet är att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala programområden

Representanter

Regiondeltagare
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxpc2UuYmVyZ21hbi1ub3JkZ3JlbkByZWdpb25vcmVicm9sYW4uc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TGlzZSBCZXJnbWFuIE5vcmRncmVuPC9hPg==, Region Örebro län, ordförande
Karin Haster, Region Örebro län
Åsa Törnkvist, Region Uppsala
Björn Dahlström, Region Västmanland
Anna Sundqvist, Region Gävleborg
Mari Kampf Westerberg, Region Sörmland
Johan Arne, Region Värmland
Beat Axå, Region Dalarna

Kommundeltagare
Helena Rolandsdotter Blomberg,  Örebro län
Susanne Söderberg, Uppsala län
Matilda Funquist Cullinan, Västmanlands län
Kicki Bro, Gävleborg län
Sophia Alm, Värmland län
Elisabeth Björk Andersson, Sörmland län
vakant, Dalarna län

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp psykiatri

Minnesanteckningar
Minnesanteckningar 2022-02-17
Minnesanteckningar 2022-05-19
Minnesanteckningar 2022-11-18
Minnesanteckningar 2023-02-02
Minnesanteckningar 2023-05-31
Minnesanteckningar 2023-08-24

Dokument

Login