Ekonomidirektörsgrupp

Ekonomidirektörsgruppen ansvarar för samordning av gemensamma ekonomifrågor som blir aktuella i de uppdrag som regiondirektörsgruppen eller ledningsgruppen beslutar om.

Det innebär bland annat att:
• godkänna ekonomimodell (appendix 1) vid framtagande av nytt vårdavtal
• följa upp ekonomi och produktion i vårdavtalet  
• bereda förändringar av den sjukvårdsregionala prislistan
• samverka kring större strategiska fastighets- och medicintekniska investeringar
• samverka kring avgifter, inklusive regelverk vid köpt/såld vård, exempelvis gula taxan
• organisera nätverk för ekonomidirektörer inom hälso- och sjukvården.

Ekonomidirektörerna utser vid behov arbetsgrupper för uppdrag inom området.

Uppdragsbeskrivning ekonomidirektörsgrupp

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFubmljYS5oLmpvaGFuc3NvbkByZWdpb25nYXZsZWJvcmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+QW5uaWNhIEpvaGFuc3NvbjwvYT4=, Region Gävleborg, ordförande
Katarina Simert, Region Västmanland, vice ordförande
Pia Vinborg, Region Värmland
Nicholas Prigorowsky, Region Sörmland
Lennart Frommegård, Region Örebro län
Tobias Dahlström, Region Dalarna
Eva Olin, Region Uppsala

Login