Verksamhetschefsgrupp för psykiatri

Verksamhetschefsgruppen för psykiatri ska stärka det operativa samarbetet inom sjukvården i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Gruppen arbetar för att optimera patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupper för att erbjuda invånarna i sjukvårdsregionen tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Gruppen ska också bidra till en god hälsa och till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.

Uppdragsbeskrivning för verksamhetschefsgrupper

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOk1hcmkuS2FtcGYuV2VzdGVyYmVyZ0ByZWdpb25zb3JtbGFuZC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5NYXJpIEthbXBmIFdlc3RlcmJlcmc8L2E+, Region Sörmland, ordförande
Karin Haster, Region Örebro län
Beat Axå, Region Dalarna
Anna Sundqvist Region Gävleborg
Roland Säll, Region Uppsala
Roger O Nilsson, Region Värmland
Joakim Petterson, Region Västmanland

Länkar
Sjukvårdsregionalt programområde psykisk hälsa

Login