Registercentrumorganisation Sjukvårdsregion Mellansverige

Den sjukvårdsregionala registercentrumorganisation (RCO) består av Uppsala Clinical Research Center (UCR), och Regionalt cancercentrum Mellansverige.

Den primära uppgiften är att ge kompetensmässigt stöd till de nationella kvalitetsregistren i anpassningen till det nya kvalitetsregistersystemet inklusive integreringen i system/struktur för kunskapsstyrning. Huvudfokus är stöd till befintliga register. Regionalt Registercentrum Mellansverige ska driva på och stimulera konsolidering, samverkan och gemensam utveckling av kvalitetsregistren och säkerställa att adekvat stöd för detta finns.

Verksamheten samordnas av utsedda samordnare från Regionalt cancercentrum Mellansverige och Uppsala Clinical Research Center.

Kontaktpersoner
Gustaf Hedström, samordnare och enhetschef kvalitetsregister, Regionalt Cancercentrum Mellansverige
Sara Hansson, samordnare och sektionschef kvalitetsregister Uppsala Clinical Research Center

Länkar
Uppsala Clinical Research Center (UCR)
Regionalt cancercentrum Mellansverige


Login