Nationella samarbeten

Sjukvårdsregion Mellansverige medverkar i vissa nationella organ genom utsedda förtroendevalda och/eller tjänstemän.

Inera - digitalisering i samverkan

Sjukvårdsregionens representanter

Beredningsgrupp

Johan von Knorring, regiondirektör, Region Uppsala
Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Sörmland

Mer information

Login