Sjukvårdsregional samverkansgrupp för läkemedel

Sedan länge har det funnits ett etablerat och välfungerande samarbete mellan läkemedelskommittéerna inom sjukvårdsregionen, genom det så kallade sjukvårdsregionala läkemedelsrådet. Det sjukvårdsregionala läkemedelsrådet arbetade utifrån det lagstiftade uppdrag som läkemedelskommittéerna har inom läkemedelsområdet, inklusive information och kunskapsstyrning.

Sedan 2019 är benämningen sjukvårdsregional samverkansgrupp läkemedel. Gruppen ingår i det nationella systemet för kunskapsstyrning. Gruppen fungerar som en sjukvårdsregional plattform för att lyfta gemensamma frågor och utgöra en kontaktyta, både mot systemet för kunskapsstyrning och andra nationella råd och organisationer som NT-rådet, SKR, TLV, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Representanter

Torbjörn Linde, Region Uppsala, ordförande   
Helena Ahrnéll, Region Uppsala          
Sara Hed, Region Sörmland
Lars Stéen, Region Sörmland
Gunnar Domeij, Region Dalarna
Karin Levrén, Region Dalarna
Björn Ericsson, Region Gävleborg
Johanna Carlsson, Region Gävleborg
Malgorzata Antoniewicz, Region Värmland
Susanne Carlsson, Region Värmland
Desirée Loikas, Region Västmanland
Lena Ottosson Bixo, Region Västmanland
Maria Palmetun-Ekbäck, Region Örebro län
Maria Calles, Region Örebro län

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Mellansvenskt Läkemedelsforum
Nationell samverkansgrupp för läkemedel
Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Minnesanteckningar
2020-03-12
2020-05-13
2020-09-16
2020-11-16
2021-03-08
2021-06-01
2021-12-08
2022-03-16
2022-09-05-06
2022-12-01
2023-02-16
2023-05-15
2023-08-22
2023-11-22

Dokument
Rekommenderade läkemedel för barn - bakgrundsmaterial
Rekommenderade läkemedel för barn 2023–2024
Lathund för läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2022-2023
Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre - bakgrundsmaterial
Sov Gott 2020

Logga in