Sjukvårdsregional samverkansgrupp för forskning och Life Science

Samverkansgruppen ska bland annat klargöra forskningens roll inom kunskapsstyrning och se till att forskningens resultat blir integrerat i nationella programområden.

Uppdrag

Samverkansgruppen ska:
• Klargöra forskningens roll i kunskapsstyrning
• Samverka med nationella programområden och andra samverkansgrupper i forskningsfrågor
• Sammanställa och kommunicera behov av forskning för morgondagens vård, utifrån GAP-analyser och behovsinventeringar i nationella programområden
• Samverka med staten och olika nationella forskningsgrupperingar såsom
  - Vetenskapsrådet (VR)
  - Kommittén för klinisk behandlingsforskning (KKBF)
  - Kliniska Studier Sverige (KSS)
  - Nationella styrgruppen för Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF)
  - Universitetens utbildning och forskning
  - Life Science-kansliet
  - Industrin
• Se till att forskningens resultat blir integrerat i nationella programområden
• Stödja forskningsbaserad implementering av kunskap
• Utarbeta en års- och verksamhetsplan för samverkansgruppens arbete

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmthdGFyaW5hLndpamtAcmVnaW9uZ2F2bGVib3JnLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkthdGFyaW5hIFdpams8L2E+, Region Gävleborg, ordförande
Kent Nilsson, Region Västmanland
Björn Äng, Region Dalarna
Andreas Scheutz, Region Uppsala
Birgitta Sigvant, Region Värmland
Petri Olivius, Region Sörmland
Mats Karlsson, Region Örebro län

Kontaktperson kunskapsstyrningsgruppen

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkVtaWxpYS5OaWtsYXNzb25AcmVnaW9udmFybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+RW1pbGlhIE5pa2xhc3NvbjwvYT4=, samordnare för kunskapsstyrning

Mer information

Login