Sjukvårdsregional studierektorsgrupp

Studierektorsgruppen är en sjukvårdsregional arbetsgrupp, RAG, under det sjukvårdsregionala programområdet kvinnosjukvård och förlossning.

Fullständig uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala arbetsgrupper

Login