Sjukvårdsregional samverkansgrupp Health Technology Assessment

En sjukvårdsregional samverkansgrupp ska vara en länk mellan den nationella och den lokala nivån inom nationellt system för kunskapsstyrning, i syfte att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Till Nationell samverkansgrupp för metodstöd har det kopplats en Nationell arbetsgrupp för metodutvärdering (Health Technology Assessment=HTA), som på sjukvårdsregional nivå motsvaras av en sjukvårdsregional samverkansgrupp, RSG HTA.

Den sjukvårdsregionala HTA-enhetens uppdrag beskrivs i bilaga 14 till Avtal om samverkan i Sjukvårdsregion Mellansverige. Där står att den sjukvårdsregionala HTA-enheten ska utgöra en del i det nationella kunskapsstyrningssystemet. Verksamheten vid HTA-enheten leds av ett HTA-råd.

Nedan beskrivs uppdraget för RSG HTA, vilket omfattar både HTA-rådets uppdrag enligt avtalet och uppdrag från kunskapsstyrningssystemet.

Samverkansgruppen ska behandla frågor av sjukvårdsregionalt intresse och ge HTA-stöd till de nationella programområden, inklusive underliggande arbetsgrupper, som ingår i sjukvårdsregionens värdskapsuppdrag.

RSG HTA utgör styrgrupp för den sjukvårdsregionala enheten för Health Technology Assessment.

Alla ingående regioner och även andra sjukvårdsregioner kan bidra med kompetens i arbetet att producera HTA-rapporter av god kvalitet.

Uppdragsbeskrivning

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmthcmwuam9oYW4ubGluZG5lckByZWdpb252YXN0bWFubGFuZC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5LYXJsIEpvaGFuIExpbmRuZXI8L2E+, Region Västmanland
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtqZWxsb2xhLmVuZ21hbkBkbGwuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+S2plbGwgT2xhIEVuZ21hbjwvYT4=, Region Sörmland
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnVscmlrYS5wZWxsYXNAcmVnaW9uZGFsYXJuYS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5VbHJpa2EgUGVsbGFzPC9hPg==, Region Dalarna
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1hcmlhLnN0YWxoYW1tYXJAcmVnaW9udmFybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TWFyaWEgU3TDpWxoYW1tYXI8L2E+, Region Värmland
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpvaGFuLnN1bmRzdHJvbUBtZWRzY2kudXUuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+Sm9oYW4gU3VuZHN0csO2bTwvYT4=, Region Uppsala
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFnbmV0YS5sYXJzc29uQGdhdmxlYm9yZy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5BZ25ldGEgTGFyc3NvbjwvYT4=, Region Gävleborg
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmthdGFyaW5hLnN6dGFuaXN6bGF2QHJlZ2lvbm9yZWJyb2xhbi5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5LYXRhcmluYSBTenRhbmlzemxhdjwvYT4=, Region Örebro län

Kontaktperson

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxvdWlzZS5vbHNzb25AcmVnaW9ub3JlYnJvbGFuLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkxvdWlzZSBPbHNzb248L2E+, Enhetschef CAMTÖ

Kontaktperson kunskapsstyrningsgruppen

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkVtaWxpYS5OaWtsYXNzb25AcmVnaW9udmFybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+RW1pbGlhIE5pa2xhc3NvbjwvYT4=, samordnare för kunskapsstyrning

Mer information

Login