Nätverk God och nära vård

Det finns ett sjukvårdsregionalt nätverk som har i uppdrag att utveckla samverkan och dela erfarenheter kring god och nära vård inom regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Nätverket God och nära vård samverkar i frågor från nationell nivå och rapporterar organisatoriskt till samverkansnämndens ledningsgrupp.

Målet är att utveckla nätverket och relationerna för de som arbetar med god och nära vård inom regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige, för att stärka samverkan inom området.  

Uppdrag för sjukvårdsregionalt nätverk God och nära vård (PDF, öppnas i nytt fönster)

Representanter

Charlotta Östlund, Region Gävleborg
Åsa Himmelsköld, Region Uppsala
Sara Fredin, Region Västmanland
Cajsa Åkerholm, Region Sörmland
Annika A Olofsson, Region Dalarna
Jan Sundelius, Region Örebro län
Kristin Thörnqvist, Region Värmland

Logga in