Ledamöter i arbetsutskottet

Samverkansnämndens arbetsutskott består av sju ledamöter, en från varje region, samt sju ersättare. Samverkansnämnden utser ledamöterna bland de ordinarie ledamöterna i nämnden. Arbetsutskottet har det politiska ansvaret för beredning av ärenden till nämnden.

Ordinarie ledamöter

Andreas Svahn (S), Region Örebro län
Elin Norén (S), Region Dalarna
Christoffer Öqvist (M), Region Sörmland
Emilie Orring (M), Region Uppsala
Åsa Johansson (S), Region Värmland
Mikael Andersson Elfgren (M), Region Västmanland
Patrik Stenvard (M), Region Gävleborg

Ersättare för respektive regions ordinarie ledamot

Behcet Barsom (KD), Region Örebro län
Sofia Jarl (C), Region Dalarna
Lars Lundqvist (KD), Region Sörmland
Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala
Daniel Schützer (S), Region Värmland
Ingvar Jonsson (SD), Region Västmanland
Lena Emanuelsson (SD), Region Gävleborg

På arbetsutskottets möten deltar även ordförande i regiondirektörsgruppen, ordförande i ledningsgruppen samt administrativ chef.

Login