Nyheter

 • 2023-02-20 13:07

  Politiker introducerades i samverkansarbetet

  En ny mandatperiod har börjat för Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige. Den 16–17 februari samlades nya och ”gamla” förtroendevalda för introduktion och nämndssammanträde.

  Utgångspunkten för introduktionen var de fyra fokusområden inom hälso- och sjukvården, där samverkan sker: verksamhet och utveckling, kunskapsstyrning, utbildning och kompetensförsörjning samt digitalisering och e-hälsa.

  På plats vid mötet i Västerås fanns också hälso- och sjukvårdsdirektörer, regiondirektörer samt Samverkansnämndens kansli. Det blev två innehållsrika halvdagar kring samverkan med föredrag, gruppdiskussioner och nätverkande.

  Vid Samverkansnämndens sammanträde valdes Emilie Orring (m) från Region Uppsala till ny ordförande. Till förste vice ordförande valdes Andreas Svahn (s), Region Örebro län och till andra vice ordförande valdes Elin Norén (s), Region Dalarna.

  Samtliga ledamöter i Samverkansnämnden
  Organisation för samverkan inom sjukvårdsregionen

  info
 • 2023-01-18 08:24

  Läs senaste protokollet från Samverkansnämnden

  Här kan du ta del av protokoll och handlingar från Samverkansnämndens sammanträden.

  Protokoll och handlingar

  info
Login