Kompetensförsörjningsgruppen

Kompetensförsörjningsgruppen ska underlätta och stödja regionernas arbete med den framtida kompetensförsörjningen. Genom samagerande förstärka påverkan på vårdutbildningarnas utformning, planering/ dimensionering och innehåll. I nära samspel med utbildningsanordnarna utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen i syfte att vårdutbildningarna motsvarar de krav som hälso- och sjukvården ställer för framtiden. Gruppen rapporterar till HR-direktörsgruppen.

Representanter

vakant, Ordförande
Jörgen Byh, Region Värmland,
Jens Kanden, Region Gävleborg,
Minna Juntunen, Region Dalarna
Ulrika Hedsand, Region Sörmland
Tiffany Ejdeholm Wirsén , Region Uppsala län
Annsofi Blomquist, Region Västmanland
Frida Proos, Region Västmanland
Sofia Sönderkjoge, Region Örebro Län

Login